Cum se înmatriculează o masina cumpărata din străinătate?

Cumpărarea unui automobil din străinătate aduce satisfacții dar și cheltuieli. După ce ați văzut automobilul, ați verificat actele și seriile caroseriei și motorului, l-ați verificat în baza de date cu automobile furate (verifică aici) v-a plăcut și ați negociat prețul de achiziție, urmează să plătiți banii către vânzător și să luați mașina.
Atenție! Nu oferiți bani în avans, verificați cu grijă toate actele și seriile automobilului.
Sfat! Faceți câte 3 copii după fiecare act original. Veți evita drumuri inutile la centrele de copiere. Păstrați copiile într-un dosar și originalele într-altul.
În cazul firmelor din România ce importă automobile din străinătate trebuie să primiți următoarele: copie după certificatul de înregistrare al societății cu ștampila conform cu originalul, certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele cu ștampila conform cu originalul (fiscalul), factură fiscală pentru automobil, factura originală din străinătare, numerele provizorii sau dovadă de transport dacă a fost adusă pe trailer ca marfă, mențiunea că firma respectivă poate face comerț cu autovehicule, mențiunea că vehiculul nu e înmatriculat.

Pasul 1. Mergeți la un traducător autorizat

În cazul în care ați cumpărat direct din străinătate va trebui să traduceți în română certificatul de înmatriculare original și factura emisă de vânzător. O listă cu traducătorii autorizați din România puteți găsi aici. Veți primi traducerile autorizate și veți plăti în jur de 120 de lei.

Pasul 2. Mergeți la RAR

Înainte să mergeți la RAR (Registrul Auto Român) aveți nevoie de o programare. Programarea la RAR se poate face online accesând pagina pro.rarom.ro/programari.asp sau la serviciul telefonic unic 021.9672.
La RAR aveți nevoie de cartea de identitate a posesorului, certificatul de înmatriculare original, factura de achiziție, certificatul de conformitate (dacă există). (Pentru a evita situațiile neplăcute ar fi bine să mergeți cu toate actele mașinii pe care le aveți.)
În cazul în care autovehiculul nu are Carte de Identitate, va fi necesar să solicitați la RAR eliberarea uneia. Tot la RAR se face și ITP-ul, valabil pentru doi ani.
După ce ați făcut programarea indicând situația dumneavoastră vă prezentați la ora stabilită la sediul RAR, acolo veți fi îndrumați de personalul unității. Va trebui să completați o cerere către ei, să o depuneți la ghișeu, apoi vă duceți la casierie, plătiți taxa, păstrați chitanța și așteptați cam o oră în sala de așteptare.
În cazul în care toate lucrurile sunt în regulă plecați acasă cu noua Carte de Identitate a vehiculului, ITP-ul pe cartonaș galben și pe fișă, stickerul galben pentru numărul de înmatriculare, certificatul de autenticitate (valabil 60 de zile).

Pasul 3. Mergeți la ANAF

La ANAF va trebui să depuneți actele pentru calcularea timbrului de mediu.
La sediul ANAF de care aparțineți trebuie să vă prezentați cu: talon în original și traducerea legalizată a acestuia, Carte de Identitate, factura în original, Cartea de Identitate a automobilului (CIV – recent eliberată de RAR), copii după talon, copii după traducere, CI, factura în romană, CIV și cerere pentru calcularea timbrului de mediu pe care o puteți descărca de aici și să vă duceți cu ea gata completată pentru a câștiga timp. ANAF vă oprește copiile și vă returnează actele.
Termenul de eliberare a actului cu suma de plată este de 2 zile lucrătoare. Dacă depuneți actele vineri, veți primi documentele marți.
Reveniți după două zile la ANAF având în buzunar și suma necesară plăți timbrului de mediu, pe care o cunoașteți deja după ce ați estimat-o cu calculatorul nostru.

Pasul 4. La serviciul de taxe și impozite locale

La serviciul de taxe locale va trebui să înscrieți automobilul în evidențele fiscale pentru a fi impozitat anual.
Pentru înscrierea în evidența fiscală și plata impozitelor aferente veți depune următoare:
– cerere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport (cerere tip)
– Actul de identitate (original și fotocopie)
– Cartea de Identitate a vehicului (CIV) (original și fotocopie fata-verso)
– Fișa de înmatriculare completată pe care se va aplica ștampila lor.
– Certificat de atestare fiscală (original și fotocopie)
– Actul de dobândire (traducere autorizată în original și fotocopie)
Fotocopiile vor fi ștampilate de funcționarul public cu ștampila „Conform cu originalul” și semnate de dumneavoastră. Bineînțeles va trebui să aveți impozitele și amenzile plătite, altfel va trebui să mergeți la casierie cu actul de identitate și să le plătiți.
– Tot aici veți plăti și taxa de înmatriculare.
De la serviciul de taxe și impozite locale veți primi o ștampilă pe fișa de înmatriculare și un certificat fiscal care să arate că nu aveți datorii.

Pasul 5. Asigurarea RCA

Pentru înmatriculare aveți nevoie de o asigurare RCA valabilă minimum 6 luni. Pentru acest lucru trebuie să apelați la un broker de asigurări, să prezentați Cartea de Identitate a autovehicului, actul de identitate și decizia de impunere fiscală (pe care ați luat-o de la serviciul de taxe și impozite).

Vezi ofertele RCA!

Plătiți și veți pleca cu asigurarea RCA pe 6 luni în care este menționat seria caroseriei (VIN).
Atenție! Veți pleca cu clasa de risc B0 și veți pierde bonusul. Cereți brokerului să facă o cerere pentru transferul clasei de bonus de la vechea mașină la actuala și vi se restitue diferența.

Pasul 6. La serviciul de înmatriculari

La serviciul de înmatriculari (vezi site înmatriculări) aveți nevoie de actele de mai jos:
Atenție! Dacă ați plătit taxa de primă înmatriculare (timbrul de mediu) în aceeași zi în care vă duceți va înmatriculări veți fi refuzat și invitat să veniți a doua zi. Poliția spune că poate vedea plățile în sistem abia după 24 de ore.
Sfat! În cazul în care nu sunteți siguri de că aveți toate actele, apelați la firmele din preajma serviciilor de înmatriculări, care vă pot oferi consultață gratuită sau contra-cost. Personalul acestor unități vă poate pune în ordine dosarul și vă informează cu ce aveți de făcut.
– Cerere înmatriculare (o puteți descărca de aici)
– Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent (vezi pasul 4)
– Cartea de identitate a vehiculului original şi copie
– Documentul care atestă dreptul de proprietate original şi copie (factura)
– Actul de identitate al solicitantului original şi copie
– Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice (ITP), în termen de valabiliate
– Copia asigurării RCA în termen de valabilitate. Aceasta se încheie pe numele solicitantului, pe o perioadă de minimum 6 luni (vezi pasul 5)
– Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare (talon străin în original)
– Plăcuțele de înmatriculare provizorie (dacă există)
– Dovada plăţii timbrului de mediu la ANAF (vezi pasul 3);
– Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (chitanța). Costă 37 de lei și se achită la CEC.
– Decizia de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule emisă de organul fiscal competent din subordinea ANAF
– Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente
– Certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român (vezi pasul 2)
Polițistul de la înmatriculări va verifica actele, le va compara, le va selecta pe cele care-i sunt necesare și vă va spune când puteți ridica plăcuțele de înmatriculare și talonul românesc.

Pasul 7. Mergeți la biroul eliberări acte și plăcuțe de înmatriculare

Mergeți la biroul eliberări acte și plăcuțe de înmatriculare cu actul de identitate, ridicați plăcuțele de înmatriculare și talonul românesc și semnați de primire.
Asta e tot! Acum vă puteți bucura de mașina pe care ați cumpărat-o.

Lasă un răspuns