Un nou studiu privind infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice din UE

Lamborghini Countach LPI 800-4

Observatorul European al Combustibililor Alternativi (EAFO) evidențiază o serie de concluzii cheie într-un nou raport ACEA – „Perspective auto: accelerarea lansării infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice din UE”. Acest studiu examinează în mod critic starea actuală și nevoile viitoare ale infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice (EV) din întreaga Uniune Europeană pentru a îndeplini obiectivele UE de reducere a CO2.

Constatări esențiale

Infrastructura actuală: La sfârșitul anului 2023, UE avea 632.423 de puncte de încărcare publice, care deservesc aproximativ 3 milioane de automobile cu încărcare.

Instalări anuale necesare: Raportul identifică un decalaj semnificativ în creșterea infrastructurii, menționând că pentru a atinge obiectivul Comisiei Europene de 3,5 milioane de puncte de încărcare până în 2030, se estimează că 410.000 de puncte noi trebuie instalate anual.

Provocări de distribuție: distribuția punctelor de încărcare în UE este neuniformă, trei țări – Olanda, Franța și Germania – adăpostind aproximativ 61% din totalul încărcătoarelor.

Disponibilitate de încărcare rapidă: Doar 13,5% din toate punctele de încărcare oferă capabilități de încărcare rapidă, evidențiind nevoia de creștere a încărcătoarelor de mare capacitate pentru a se adapta adoptării în creștere a BEV.

Implicații asupra politicilor: Raportul ACEA subliniază importanța implementării rapide a Regulamentului privind infrastructura pentru combustibili alternativi (AFIR) pentru a se asigura că dezvoltarea infrastructurii ține pasul cu nevoile de electrificare a vehiculelor.

Raportul ACEA subliniază urgența extinderii și distribuirii uniforme a infrastructurii de încărcare pentru a sprijini creșterea anticipată a adoptării vehiculelor electrice în toate statele membre ale UE. Solicită o colaborare sporită a guvernului și a industriei pentru a accelera implementarea și a satisface în mod eficient cerințele viitoare.

Pentru informații detaliate și raportul complet, vă rugăm să vizitați pagina dedicată a EAFO.