Noi capacități de stocare în baterii pentru cel mai mare parc eolian din Dobrogea

Turbina eoliana GE Haliade-X

Stocarea energiei electrice în baterii pentru reglajul frecvenței rețelei de distribuție nu mai e doar o chestiune teoretică, ci o realitate. ANRE discută cererea făcută de australienii de la MIRA pentru instalarea unei puteri de 6MW pentru reglajul primar al parcurilor eoliene. În acest scop au fost depuse la ANRE două proiecte:


“Proiect de decizie și raport privind acordarea Autorizaţiei de înfiinţare pentru realizarea noii capacităţi energetice „Sistem stocare energie electrică în baterii, pentru acoperirea rezervei de 1%, reglaj primar al parcului eolian Fântânele Vest”, solicitate de societatea TOMIS TEAM SA;
„Sistem stocare energie electrică în baterii, pentru acoperirea rezervei de 1%, reglaj primar al parcului eolian Cogealac Grădina”, solicitate de societatea OVIDIU DEVELOPMENT SA”.


Compania australiană, care a preluat parcul eolian de 600MW din Dobrogea, va trebui să îndeplinească cerința legală de a asigura rezerva de reglaj primar de 1% din capacitatea parcului. Conform normativelor în vigoare, rezerva de reglaj primar este: “Rezerva care trebuie să fie mobilizată automat şi integral în maxim 30 de secunde, la o abatere cvasistaţionară a frecvenţei de plus/minus 200 mHz de la valoarea de consemn şi trebuie să ramână în funcţiune pe o durată de minim 15 minute dacă abaterea se menţine”.


De altfel, pe harta surselor de producție a energiei electrice din România a apărut rubrica „instalații de stocare” (vezi link), care cuantifică energia absorbită sau eliberată de diversele sisteme de stocare a electricității.