Lista substantelor rezultate din arderea motorinei

Motorina și motoarele diesel au fost văzute pentru mult timp drept soluții pentru reducerea consumului de combustibil. Motorul diesel este mai eficient decât cel pe benzină, având un consum mai redus. Economia de combustibil se pierde atunci când apar primele revizii.

Dacă în trecut, efectele emisiilor motorului diesel nu erau pe deplin înțelese, iar dieselul era folosit mai mult în agricultură, astăzi, motorul diesel echipează jumătate din automobilele din marile orașe. Mirosul de motorină arsă se simte pe străzi și nu e tocmai aerul pe care ar trebui să-l respirăm.

Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) se ocupă cu identificarea substanțelor cancerigene, iar substanțele rezultate din arderea motorinei au fost clasificate confom informațiilor pe care organizația se deține până în prezent.

Pe lângă apă și dioxid de carbon, din arderea motorinei rezultă și alte substanțe periculoase pentru sănătate.

Lista substantelor rezultate din arderea motorinei

Element contaminant De reținut Concentrație, ppm
acetaldehida IARC Grupa 2B (posibilă) substanță cancerigenă
acroleina IARC Grupa 3 substanță cancerigenă
anilină IARC Grupa 3 substanță cancerigenă
arsenic IARC Grupa 1 substanță cancerigenă, perturbator endocrin
benzen IARC Grupa 1 substanță cancerigenă
bifenil toxicitate ușoară
bis (2-etilhexil) ftalat Perturbator endocrin
1,3-butadienă IARC Grupa 2A substanță cancerigenă
cadmiu IARC Grupa 1 substanță cancerigenă, perturbator endocrin
clor produs prin injectia de uree
clorbenzen toxicitate scăzută până la moderată
crezol
dibutil ftalat perturbator endocrin
1,8-dinitropyrene substanță puternic cancerigenă
etilbenzen
formaldehidă IARC Grupa 1 substanță cancerigenă
plumb anorganic perturbator endocrin
metanol
metil etil cetonă
naftalină IARC Grupa 2B substanță cancerigenă
nichel IARC GGrupa 2B csubstanță cancerigenă
3-nitrobenzanthrone (3-NBA) substanță puternic cancerigenă 0.6-6.6
4-nitrobifenil Iritant, afectează nervii/ficatul/rinichii 2.2
fenol
fosfor
piren 3532–8002
Benzo (e) piren 487–946
Benzo (a) piren IARC Grupa 1 substanță cancerigenă 208–558
fluorantenul IARC Grupa 3 substanță cancerigenă 3399–7321
propionaldehidă
stiren IARC Grupa 2B substanță cancerigenă
toluen IARC Grupa 3 csubstanță cancerigenă
xilen (inclusiv izomerii) IARC Grupa 3 substanță cancerigenă

Clasificare

Grupa 1 – Cancerigene pentru om (119 agenți)
Grupa 2A – Probabil cancerigene pentru om (81)
Grupa 2B – Posibil cancerigene pentru om (292)
Grupa 3 – Nu este clasficat drept cancerigen pentru oameni (505)
Grupa 4 – Probabil nu este cancerigen pentru om (1)
Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (International Agency for Research on Cancer) este parte a Organizației Mondiale a Sănătății.
Surse:
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/

Lasă un răspuns