Dacia a inceput sesiunea de selectie a stagiarilor pentru 2010

Dacia a propus pentru anul 2010 aproape 100 de teme de stagiu pentru studenţii care doresc să cunoască mai bine activitatea industrială a unei uzine constructoare de automobile. Temele au fost făcute publice prin intermediul site-ului companiei, www.daciagroup.com , şi se adresează studenţilor la specializări tehnice de la toate universităţile din ţară. Pot opta pentru un stagiu la Dacia atât studenţii aflaţi într-un an terminal, cât şi studenţii masteranzi.
Avantajele pe care Dacia le oferă unui student stagiar sunt, în primul rând, posibilitatea de acumula experienţa necesară pentru a lucra ulterior în mediul industrial şi de a-şi realiza lucrarea de dizertaţie, sub îndrumarea şi evaluarea continuă a unor specialişti în domeniu. În plus, stagiarii de la Dacia mai beneficiază de transport zilnic, cazare, masă de prânz gratuite şi o bursă lunară din partea companiei.
Primul pas în vederea obţinerii unui stagiu la Dacia este trimiterea unui CV şi a unei scrisori de intenţie care să motiveze alegerea unei teme specifice. În acest sens, există o adresă dedicată candidaţilor –  relatii.universitati@daciagroup.com. Urmează etapa a doua, în care studenţii sunt chemaţi la interviu, în faţa unei comisii. Aceasta este alcătuită dintr-un specialist de resurse umane şi viitorul „tutore” al stagiarului, respectiv unul dintre specialiştii de la Dacia care îl va coordona pe tot parcursul stagiului.
Tot în luna septembrie a demarat şi selecţia candidaţilor pentru masteratul în “Managementul Logisticii”, la care Dacia este partener, alături de Universitatea din Piteşti şi Universitatea Belfort-Montbéliard din Franţa. Dacia susţine acest masterat prin acordarea de burse de studii masteranzilor şi implicarea directă a experţilor săi logisticieni atât în realizarea cursurilor, cât şi în selecţia candidaţilor. Programul de masterat durează trei semestre şi este dedicat acelor absolvenţi care lucrează sau îşi doresc să lucreze în domeniul logisticii industriale sau al gestiunii producţiei. ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) a salutat iniţiativa Dacia de a susţine acest program masteral, confirmând totodată competenţa corpului profesoral şi calitatea noţiunilor predate.

Dacia
Dacia

Lasă un răspuns