Greenpeace România câştigă procesul împotriva Ministerului Economiei

Greenpeace România a câştigat procesul intentat Ministerului Economiei privind amplasarea viitoarelor centrale nucleare din România.

În baza liberului acces la informaţii publice, în martie 2009, Greenpeace a solicitat Ministerului Economiei lista celor o sută de locaţii care au fost evaluate pentru construirea de noi centrale nucleare în România, punându-se accent pe cele zece locaţii care se pretează la astfel de construcţii şi pe cele două locaţii considerate a fi preferate, aşa cum reiese dintr-un comunicat de presă transmis de către Ministerul Economiei. Deşi informaţiile respective au fost solicitate de mai multe ori, menţionându-se faptul că lipsa unui răspuns  va implica acţionarea în instanţă, Ministerul Economiei nu furnizat niciun răspuns oficial.

În urma câştigării acestui proces, Ministerul Economiei este obligat să dezvăluie informaţiile solicitate. În plus, Greenpeace România pretinde daune morale de 1 Ron pentru refuzul de a oferi liber acces la informaţii de interes public, la care se adaugă suma de 100 Ron pentru fiecare zi de întârziere.

Refuzul Ministerului Economiei de a da publicităţii locaţiile viitoarelor centrale nucleare reprezintă o gravă încălcare a Constituţiei României. În plus, se încalcă Convenţia de la Aarhus, ratificată de România în anul 2000, privind accesul la informaţii, participarea publicului la luarea de decizii şi accesul justiţiei în probleme de mediu.

Informaţiile solicitate de Greenpeace România sunt publice, având în vedere impactul major pe care amplasarea şi construirea unei centrale nucleare îl are asupra mediului. Aceste încălcări ale Constituţiei şi ale unor tratate fundamentale ale drepturilor omului reprezintă o imagine defavorabilă a României şi periclitează încrederea în respectarea principiilor statului de drept.

Lasă un răspuns