Hidroelectrica a obținut finanțare pentru microhidrocentrala Poiana Ruscă

Turbina Kaplan

Unul dintre proiectele Hidroelectrica, MHC Poiana Ruscă a fost calificat cu succes pentru a fi implementat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE si Norvegiene în valoare de 462.000 Euro. Scopul Proiectului este de a crește ponderea producției de energie regenerabilă în mixul energetic total prin dezvoltarea potențialului hidroenergetic al debitului de servitute evacuat în aval de barajul Poiana Ruscă și construirea unei noi centrale de producere a energiei din surse regenerabile complet automatizată, cu o capacitate instalată de 281 kW care va genera o producție anuală estimată de energie de 1.534,34 MWh/an. Proiectul nu are niciun impact asupra mediului și asupra societății, soluția implementată fiind una simplă, cu o tehnologie dovedită și matură în domeniul hidroenergetic, unde Hidroelectrica are o vastă experiență.


Costurile eligibile totale ale proiectului sunt de 771.049 euro, din care 60% sau 462.000 euro vor fi suportate prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, cu condiția ca Hidroelectrica să dovedească faptul că întregul proiect va fi condus conform regulilor acestui mecanism financiar. Proiectul a început oficial în data de 22 octombrie 2021 și, din cauza complexității, va fi implementat până la 30 iunie 2023. Proiectul de promovare și dezvoltare a MHC Poiana Ruscă are, de asemenea, un efect de replicare pentru alte amenajari hidroenergetice similare, unde există încă un potențial regenerabil neexploatat.


Hidroelectrica este cea mai importantă companie românească de producere a energiei electrice cu o lungă istorie în operarea hidrocentralelor, urmărind dezvoltarea în continuare a unui sistem energetic durabil, axat pe realizarea obiectivelor sale strategice, conturat în așa fel încât să maximizeze oportunitățile de progres. Hidroelectrica și-a declarat intenția de a-și urma interesul în domeniul energiei regenerabile, păstrând eticheta de companie 100% verde în centrul valorilor sale.