Energie eoliana pentru Dobrogea

Asociația Producătorilor de Energie Eoliană din România (APEER) și Societatea Ornitologică Română (SOR)/partener BirdLife în România au organizat grupul de lucru „Dezvoltarea durabilă a energiei eoliene în Dobrogea” și seminarul „Evaluarea Adecvată – teorie și practică” în perioada 15 – 17 iunie 2009, în Tulcea. Evenimentul a fost inclus în manifestările organizate la nivel mondial cu ocazia Zilei Mondiale a Vântului.
La lucrări au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Agențiilor regionale și locale de mediu, Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), ARBDD, Consiliului Județean Tulcea. Au mai participat investitori, experți de mediu, organizații neguvernamentale și reprezentanți ai Societății Regale pentru Protecția Păsărilor din Marea Britanie (RSPB/BirdLife UK), în total peste 50 de persoane.
Principala realizare a acestei întâlniri a fost crearea cadrului necesar pentru dezbaterea și înțelegerea problemelor majore cu care se confruntă acest domeniu de către majoritatea părților implicate, ONG-uri, investitori, evaluatori de mediu, autorități. Au fost identificate soluții optime pentru reducerea efectelor negative asupra zonelor protejate și creșterea gradului și vitezei de implementare a investițiilor în domeniul energiei eoliene, ținând cont de obligaţiile României, ca Stat Membru al UE.

Lasă un răspuns