Ce este TEP Tona Echivalent Petrol?

Rafinarea petrolului

Tona Echivalent Petrol (TEP) este o unitate de măsură convenită la nivel internațional ca un echivalent al energiei. TEP măsoară energia produsă prin arderea unei tone de petrol. Nu tot petrolul are aceeași compoziție chimică, de aceea se ia o medie propusă de Agenția Internațională a Energiei.

Cu cât este egală o tonă echivalent petrol?

Valoare recomandată de Agenția Internațională a Energiei (IEA) pentru o tonă echivalent petrol (TEP) este de 11,63 MWh. Drept urmare avem:

1 TEP = 11,63 MWh
1 TEP = 11630 KWh
1 TEP = 10,0066921606 gigacalorii
1 TEP = 39652608,74 BTU
1 TEP = 1,4285714285714 tone cărbune

Deci, atunci când auzim în presă că RADET a scumpit gigacaloria trebuie să știm că pentru a obține 10 gigacalorii, RADET ar trebui să ardă o tonă de petrol. De asemenea, putem să ne facem o idee despre eficiența energiei verzi și despre importanța acesteia. O producție de 11630 KWh însemnând echivalentul unei cantități de o tonă de petrol arsă în fiecare oră.

De ce este important petrolul?

Lumea actuală trăiește pe baza petrolului pe care îl folosește pentru transport și pentru petrochimie. Benzina, motorina, propanul, kerosenul, bitumul, uleiurile și chiar sulful sunt produse directe obținute în rafinării. La acestea se adaugă produsele ce se obțin de industria petrochimică cum ar fi plasticele de diverse tipuri. Se spune că peste 6000 de produse sunt obținute din petrol.

Rafinarea petrolului
Rafinarea petrolului

Fiind atât de important, statele caută să-și securizeze sursele de petrol. Atunci când cineva intervine și le afectează interesele, statele mari provoacă conflicte armate luptând pentru petrol, numit și aurul negru.

De ce este importantă energia verde?

Energia verde obținută din surse regenerabile reduce cantitatea de petrol și cărbune care ar trebui arse pentru a obține energie electrică sau termică. Hidrocentralele, panourile solare, centralele eoliene, energia geotermală, energia mareomotrică, biomasa, biogazul, biocombustibilii, combustibilii sintetici, toate sunt surse care ne îndepărtează de petrol și de poluare. Acestea contribuie la o calitate ridicată a vieții și mai ales scad dependența de importurile de petrol.

Petrolul nu poate fi eliminat din industrie, e mult prea important, însă poate fi redusă cantitatea consumată și cererea pentru petrol, lucruri care determină direct prețul acestuia la nivel internațional și importanța pe plan global a țărilor exportatoare de petrol (Arabia Saudită, Rusia, Iran, Venezuela).

Automobilele electrice și energia verde contribuie la un viitor mai bun, la un aer curat și la o viață în care fumul și noxele sunt atributele unei lumi vechi și înapoiate.